สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 7 ส.ค.62

สรุปข้อมูลหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 7 ส.ค.62

หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต (หุ้น) มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
E1VFVN3001 22,256 429,541 56.98%
THAI 3,277,000 31,636,135 41.06%
BANPU 17,669,000 237,689,510 25.27%
TMB 26,447,200 47,724,060 24.10%
KBANK 4,218,700 718,279,800 19.94%
TOP 2,772,300 177,454,825 15.69%
ICHI 892,900 7,168,055 14.87%
GGC 400,000 4,581,740 14.38%
SIRI 1,500,000 2,119,980 13.78%
BTS 14,327,800 181,706,130 13.63%
SCB 2,808,300 370,964,200 13.31%
STA 1,740,000 18,704,000 13.29%
PTT 8,102,700 366,868,925 13.13%
BDMS 2,548,800 63,480,250 12.40%
CPN-R 1,973,100 136,691,425 11.90%
CPALL 3,641,100 313,777,025 11.89%
BEAUTY 4,758,800 17,648,230 11.07%
ADVANC 1,170,200 254,086,900 10.64%
PTTGC 3,788,800 213,311,000 10.60%
AOT 2,770,600 192,231,500 9.83%
PTTEP 1,539,200 198,703,800 9.59%
AAV 5,041,300 18,265,282 9.57%
EA 823,600 42,527,975 8.86%
EGCO-R 152,800 47,403,100 8.79%
STEC 1,304,900 32,416,030 8.69%
GLOBAL 563,600 8,998,000 8.52%
BTS-R 8,428,400 106,708,720 8.02%
IRPC 10,372,400 44,535,472 7.92%
BH 67,600 11,211,600 7.88%
PTG 2,892,100 58,365,690 7.67%
DELTA 81,200 4,010,700 7.52%
TISCO-R 590,200 59,867,850 7.29%
TRUE 12,036,300 75,505,965 7.23%
SUPER 5,514,600 3,694,782 7.14%
TCAP-R 418,400 24,460,975 7.08%
IVL-R 1,710,400 66,017,600 7.00%
HMPRO-R 2,036,200 34,815,480 6.97%
HMPRO 2,028,600 34,688,000 6.94%
IRPC-R 8,939,800 38,477,064 6.83%
KTB 5,150,700 96,684,930 6.82%
MTC 1,707,800 108,247,325 6.66%
PSL 1,215,600 8,775,570 6.64%
CPALL-R 2,029,200 174,743,400 6.63%
BH-R 56,200 9,316,700 6.55%
TOP-R 1,148,000 73,740,875 6.50%
BPP 244,200 5,226,520 6.37%
TOA 133,000 5,111,000 6.30%
BDMS-R 1,232,700 30,673,930 6.00%
SCB-R 1,226,800 162,312,400 5.81%
TISCO 468,700 47,976,200 5.79%
SGP 500,000 4,625,000 5.76%
PTTEP-R 922,100 119,160,750 5.75%
GULF 426,100 52,702,350 5.68%
MINT-R 1,640,500 62,189,100 5.65%
TASCO 1,746,100 31,381,930 5.58%
BJC 359,800 18,264,300 5.42%
KTB-R 4,027,400 75,306,350 5.33%
CPF-R 1,388,000 38,085,350 5.26%
LH-R 3,748,400 42,031,940 5.20%
SAWAD 1,258,400 71,800,100 5.01%
CBG 366,900 29,368,275 4.54%
ADVANC-R 497,000 108,138,700 4.52%
EGCO 78,600 24,346,600 4.52%
BBL 803,000 140,868,650 4.49%
LH 3,236,800 35,903,940 4.49%
SCC 201,200 85,517,600 4.46%
BJC-R 294,400 14,987,050 4.43%
IVL 1,059,400 40,783,750 4.34%
CPF 1,114,900 30,399,250 4.22%
ANAN 356,900 1,223,116 4.20%
UNIQ 71,600 753,380 4.01%
AOT-R 1,103,800 76,901,625 3.91%
GULF-R 286,900 35,297,100 3.83%
KTC 1,346,700 63,704,150 3.60%
TKN 1,104,200 10,942,345 3.56%
ESSO 300,000 2,820,000 3.50%
INTUCH 720,000 46,585,000 3.47%
DTAC-R 588,000 34,935,625 3.38%
MINT 956,900 36,184,925 3.30%
SCC-R 148,500 63,026,200 3.29%
THG 100,000 2,375,000 3.28%
CPN 537,700 37,322,575 3.24%
SPRC 365,300 3,434,085 3.24%
KCE 409,200 6,628,640 3.23%
COM7 133,700 3,378,100 3.07%
MTC-R 786,400 49,647,975 3.07%
TRUE-R 4,953,600 31,101,955 2.97%
CENTEL 72,800 2,367,800 2.69%
SPALI 364,000 7,638,160 2.60%
BGRIM 284,500 10,088,175 2.59%
EA-R 238,600 12,322,950 2.57%
QH 1,099,900 3,309,762 2.53%
RATCH 117,800 7,781,400 2.48%
DTAC 398,200 23,677,725 2.29%
GFPT 57,300 1,031,130 2.27%
GPSC 275,400 18,743,200 2.27%
BEM 5,820,500 63,237,220 2.14%
PRM 206,500 1,770,205 2.14%
PTTGC-R 766,900 43,072,275 2.14%
TCAP 123,400 7,187,725 2.09%
CKP 514,300 3,292,235 2.04%
TU-R 525,400 9,790,750 2.03%
ROBINS-R 63,000 3,982,550 1.96%
HANA 78,800 2,030,050 1.94%
OSP 200,500 7,088,625 1.81%
TMB-R 1,963,400 3,537,777 1.79%
RS 54,800 860,360 1.76%
WHA 2,635,400 12,484,912 1.70%
WORK 293,700 6,976,570 1.69%
TU 429,200 7,969,040 1.65%
ERW 198,100 1,049,930 1.62%
ROBINS 52,000 3,289,000 1.62%
SVI 53,500 206,580 1.52%
BLA 56,300 1,289,810 1.49%
KKP-R 208,600 15,186,225 1.42%
SCN 33,000 99,660 1.34%
CHG 947,200 2,095,944 1.28%
GLOBAL-R 84,700 1,363,670 1.28%
JMT 150,000 2,870,000 1.26%
JMART 100,000 1,130,000 1.22%
BEC 155,800 1,457,470 1.21%
KKP 175,400 12,618,100 1.19%
QH-R 500,300 1,520,912 1.15%
AMATA 310,000 7,825,000 1.14%
PTT-R 675,900 30,584,475 1.10%
GUNKUL 224,600 681,824 0.99%
TPIPP 92,600 539,395 0.97%
ORI 100,000 820,000 0.50%
CK-R 17,900 478,825 0.49%
BIG 50,000 58,500 0.46%
CK 15,200 404,700 0.42%
EGATIF 10,100 134,330 0.34%
WHAUP 200,000 1,320,000 0.23%
TTW 13,600 190,400 0.21%
DIF 34,200 605,340 0.15%
AP 15,000 111,750 0.13%
BCPG 15,100 299,560 0.12%
JASIF 26,400 303,600 0.08%
PLANB 13,000 110,500 0.07%