น้ำดื่มสิงห์กับตลาดอารมณ์

จุดประกาย “กระแสไวรัล” แพร่กระจายในโซเชียลมีเดียอย่างมาก จากกรณีบริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด สร้างปรากฏการณ์การตลาด ด้วยการนำเอา “ประกาศเด็กหาย” มาอยู่บนฉลาก “น้ำดื่มตราสิงห์” ต้อนรับเทศกาลวันแม่ที่ผ่านมาโดยร่วมกับมูลนิธิกระจกเงา ส่งโครงการ “น้ำดื่มสิงห์ คืนดวงใจให้แม่ return heart to home” จุดสำคัญอยู่ที่การผลิตน้ำดื่มสิงห์ที่มีฉลากพิเศษในการประกาศตามหาเด็กหายจำนวน 5 คน

พลวัตปี 2019 : สุภชัย ปกป้อง

จุดประกาย “กระแสไวรัล” แพร่กระจายในโซเชียลมีเดียอย่างมาก จากกรณีบริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด สร้างปรากฏการณ์การตลาด ด้วยการนำเอา “ประกาศเด็กหาย” มาอยู่บนฉลาก “น้ำดื่มตราสิงห์” ต้อนรับเทศกาลวันแม่ที่ผ่านมาโดยร่วมกับมูลนิธิกระจกเงา ส่งโครงการ “น้ำดื่มสิงห์ คืนดวงใจให้แม่ return heart to home” จุดสำคัญอยู่ที่การผลิตน้ำดื่มสิงห์ที่มีฉลากพิเศษในการประกาศตามหาเด็กหายจำนวน 5 คน

จุดประสงค์โครงการนี้เพื่อช่วยตามหาเด็กที่หายไปจากครอบครัวอย่างยาวนานและทำให้สังคมได้เห็นความสำคัญของปัญหาเด็กหายในปัจจุบัน ส่วนเด็กสูญหายทั้ง 5 คนที่ถูกเลือกให้มาอยู่บนฉลาก ถือเป็นกรณีที่ยากที่สุดของมูลนิธิกระ จกเงา ที่ใช้เวลาติดตามมานานตั้งแต่ 6-17 ปี

โดย “น้ำดื่มตราสิงห์” จะพิมพ์ฉลากเด็กหาย บนขวดน้ำดื่มสิงห์ขนาด 750 มิลลิลิตร และ 600 มิลลิลิตร เนื่องจากเป็นขนาดที่ผู้บริโภคนิยมดื่มเป็นจำนวนมากและพกพาสะดวก เบื้องต้นมีการผลิตกว่า 20 ล้านขวด มีการจำหน่ายตลอดทั้งเดือนสิงหาคม-กันยายน พ.ศ. 2562

การสื่อสารผ่านฉลากน้ำดื่มตราสิงห์ ถือเป็นเครื่องมือใหม่ที่ช่วยตามหาเด็กหาย และเป็นการเปิดช่องทางการสื่อ สารที่มีประสิทธิภาพในการเข้าถึง เพราะนอกเหนือจากเป็นการใช้สื่อที่กระจายไปทั่วประเทศ ผ่านผลิตภัณฑ์น้ำดื่มตราสิงห์แล้ว เป็นการกระตุ้นสังคมว่า การตามหาเด็กหายเป็นภารกิจที่ทุกคนในสังคม จะมีส่วนร่วมกัน เพื่อปกป้องคุ้มครองเด็กหายทุกคนให้ปลอดภัย

มุมมองเชิงการตลาดนี่คือกลยุทธ์ตลาดแบบ Emotional Marketing หรือการตลาดทางอารมณ์ เป็นการสื่อสารด้วยอารมณ์ ความรู้สึกของกันและกัน ด้วยการสร้างอัตลักษณ์ขึ้นมา หากแบรนด์ใดสามารถสร้างอัตลักษณ์ตัวเองขึ้นมาแล้วนำไปวางไว้ในใจของผู้บริโภค จนสามารถเข้าถึงอารมณ์ความรู้สึกได้ แบรนด์นั้นจะมีความแข็งแกร่งขึ้นมาทันที

กลยุทธ์เรียกว่าเล่นกับอารมณ์ความรู้สึกของผู้บริโภค เป็นกลยุทธ์การตลาดเชิงรุก ที่มุ่งเน้นการเข้าถึงความต้อง การของผู้บริโภคและกระตุ้นอารมณ์ ความรู้สึกและเป็นการสร้างความภักดีต่อยี่ห้อ (Brand Royalty) อีกทางหนึ่งด้วย

ต้องยอมรับว่า “อารมณ์ความรู้สึก” เป็นหนึ่งสิ่งที่มีอำนาจต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค มากกว่าเหตุผล Emotional Marketing จึงเป็นอีกทางหนึ่งที่ต้องการใช้กลยุทธ์เพื่อมัดใจผู้บริโภค..!!

โครงการ “น้ำดื่มสิงห์ คืนดวงใจให้แม่ return heart to home” จึงถือว่าตอบรับอารมณ์ความรู้สึกจากผู้บริโภคอย่างมาก เป็นโครงการ CSR ที่ได้ช่วยเหลือสังคม แต่เป็นวิธีการแปลกใหม่ ที่นำเอาสินค้ามาเป็นช่องทางการช่วยเหลือสังคม ที่สำคัญถือเป็นความกล้าหาญทางการตลาดอย่างมาก ที่นำเอาชื่อและภาพถ่ายเด็กหาย มาพิมพ์เป็นฉลาก..แน่นอนว่าสิ่งหล่านี้อาจเป็นการดึงดูดหรือเบี่ยงเบนความสนใจไปจากตัวเครื่องหมายการค้า “สิงห์” ไปด้วยก็ตาม

นี่คือ..กลยุทธ์การตลาดยุคใหม่ ที่สร้างประโยชน์ต่อผู้บริโภค พร้อมแก้ไขปัญหาสังคมได้อีกทาง..!!