สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ BJC มูลค่าสูงสุด 1.07 พันลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ BJC มูลค่าสูงสุด 1.07 พันลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
BJC 1 20,000,000 1,070,000 53.5
TKN 3 48,300,000 483,000 10
BEM 1 25,229,400 275,000 10.9
SCB 1 1,187,100 148,433 125.04
INTUCH <XD> 1 2,312,900 142,073 61.43
KBANK 4 613,700 97,426 158.75
SPRC 2 9,814,000 82,579 8.41
MAJOR 1 1,960,700 51,468 26.25
KBANK-F
2 286,900 45,841 159.78
BBL-F
3 261,591 44,622 170.58
ADVANC 1 168,500 37,485 222.47
CPNREIT 1 1,000,000 34,750 34.75
CPL 3 22,455,475 33,683 1.5
CPF 4 1,060,600 30,957 29.19
WORK 1 1,000,000 24,200 24.2
MINT 3 600,000 23,072 38.45
TLGF 1 1,000,000 22,300 22.3
WHART 1 1,000,000 17,200 17.2
VGI23C1911A
2 7,500,000 12,923 1.72
TEAMG <XD> 1 4,796,600 9,785 2.04
ANAN 2 1,500,000 4,940 3.29
CENTEL 1 106,400 3,378 31.75
S5013P1909B 1 5,000,000 3,210 0.64
BEAUTY 1 1,000,000 3,040 3.04
ERW 1 492,100 2,879 5.85
SCC 2 6,700 2,734 408
BTS 1 192,200 2,466 12.83
S5001C1909F 1 5,000,000 1,800 0.36
SCB-F 1 10,200 1,285 126
PTTGC
1 20,000 1,055 52.75