หลังอาน

วันนี้เป็นวันแกอิ้ง วันนี้ดวงประจำวันธรรมดา เรื่องที่ไม่ค่อยสำคัญทำได้บ้าง ส่วนธุรกิจวันนี้จะต้องเข้มแข็ง หากเห็นอะไรไม่ชอบมาพากลก็จะต้องยับยั้งชั่งใจให้มาก อย่าเชื่อคนง่าย ๆ มิฉะนั้น จะถูกเขาตุ๋นเสียจนเปื่อยได้ ขณะที่การดำเนินชีวิตประจำวัน บางคนอาจจะมีความสบายใจอยู่มากในด้านธุรกิจหรือการเงิน

โหงวเฮ้งหุ้น

ไม่ประหยัดเงินไว้ใช้ยามยาก

ต้องลำบากกราบกรานกู้เงินเขา

ดอกยี่สิบสามสิบก็ต้องเอา

เป็นทาสเขาใช้ดอกต้นจนหลังอาน

วันนี้เป็นวันแกอิ้ง วันนี้ดวงประจำวันธรรมดา เรื่องที่ไม่ค่อยสำคัญทำได้บ้าง ส่วนธุรกิจวันนี้จะต้องเข้มแข็ง หากเห็นอะไรไม่ชอบมาพากลก็จะต้องยับยั้งชั่งใจให้มาก อย่าเชื่อคนง่าย ๆ มิฉะนั้น จะถูกเขาตุ๋นเสียจนเปื่อยได้ ขณะที่การดำเนินชีวิตประจำวัน บางคนอาจจะมีความสบายใจอยู่มากในด้านธุรกิจหรือการเงิน

สำหรับหุ้นแนะนำให้ซื้อคือ GULF หรือ CHG

หุ้นที่ไม่แนะนำลงทุนช่วงนี้คือ GENCO และ CSC

คติวันนี้ “การให้อภัยเป็นเหมือน “น้ำ” ที่ดับ “ไฟ” ในใจ”