สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) PTT มูลค่าสูงสุด 297.50 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) PTT มูลค่าสูงสุด 297.50 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
PTT 2 7,000,000 297,500 42.5
PTTEP 2 800,000 96,400 120.5
AOT
2 1,200,000 84,000 70
BBL-F 4 450,700 76,753 170.3
KBANK 2 300,000 46,650 155.5
SCC 2 100,000 40,600 406
STEC 1 2,000,000 38,400 19.2
VGI 1 3,596,700 35,428 9.85
WHART
1 1,000,000 17,400 17.4
ADVANC-F 1 64,600 14,664 227
RSP 1 3,400,000 11,832 3.48
TRUE 1 1,500,000 9,375 6.25
ADVANC 1 40,000 9,120 228
GULF13C1912A 1 7,000,000 4,200 0.6
EE 1 3,118,720 1,715 0.55