สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ DOHOME-F มูลค่าสูงสุด 360.05 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ DOHOME-F มูลค่าสูงสุด 360.05 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
DOHOME-F <ST> 1 46,160,000 360,048 7.8
KBANK-F 3 1,300,020 205,194 157.84
RATCH 8 1,472,100 110,860 75.31
PTTEP 6 849,400 105,574 124.29
PTT 5 1,868,700 84,618 45.28
GPSC <XR> 1 1,000,000 70,875 70.88
DIF 2 3,918,400 67,667 17.27
STEC 1 2,000,000 37,400 18.7
TLGF 2 1,500,000 36,175 24.12
FTREIT 1 1,500,000 26,100 17.4
CPN
1 376,600 25,819 68.56
STA 1 2,000,000 22,600 11.3
QHPF 1 1,000,000 15,200 15.2
KTB 1 598,800 10,120 16.9
EA 1 188,000 9,165 48.75
IVL 2 219,500 8,346 38.02
TOP
2 92,600 6,231 67.29
MTC 1 100,000 5,475 54.75
GLOBAL 1 200,000 3,210 16.05
S5013P1912A 1 5,000,000 2,875 0.58
EGCO13C1912A 1 2,500,000 1,700 0.68
PTTGC 1 30,500 1,594 52.25
PTTE13C2001A
1 2,000,000 900 0.45
KTC
1 10,800 494 45.75
ILINK 1 96,800 484 5
COM7 1 10,000 255 25.5
SMPC 1 21,400 172 8.05
CPALL-F 1 41 3 84