สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ NOBLE มูลค่าสูงสุด 505.31 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ NOBLE มูลค่าสูงสุด 505.31 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
NOBLE 2 19,250,000 505,313 26.25
PLANB-F 2 77,651,362 486,292 6.26
GPSC 2 4,653,700 330,413 71
LH 2 14,661,500 152,480 10.4
KBANK-F 4 883,014 146,895 166.36
BJC
1 2,000,000 106,000 53
TMB
1 50,000,000 85,500 1.71
FUTUREPF 2 2,500,000 63,125 25.25
HMPRO 1 1,885,800 32,770 17.38
VGI 1 2,000,000 19,100 9.55
BBL-F 2 78,118 13,866 177.5
WORK 1 600,000 13,380 22.3
SPRC 1 818,200 8,008 9.79
MINT 1 161,000 6,158 38.25
KBANK 1 35,000 5,828 166.5
CPN 1 56,400 3,992 70.78
PTT13C2001A
1 6,021,800 1,807 0.3
CPAL13C1911A 1 3,194,100 1,278 0.4
BBL13C2001A 1 2,000,000 1,120 0.56
PTTGC 1 13,800 756 54.75