สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) KTC มูลค่าสูงสุด 220 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) KTC มูลค่าสูงสุด 220 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
KTC 1 5,000,000 220,000 44
WHART 1 1,789,900 35,977 20.1
IVL 1 671,800 21,498 32
CPNREIT 1 569,900 20,374 35.75
GVREIT 1 874,700 14,957 17.1
PSL 1 1,600,000 14,000 8.75
BTS 1 1,000,000 13,500 13.5
KBANK-F 1 79,000 13,075 165.5
TPRIME 1 511,600 8,083 15.8
FTREIT 1 316,700 5,796 18.3
AOT-F 2 70,000 5,163 73.75
BH
1 24,000 3,090 128.75
PTTE13C1911A 1 10,000,000 2,400 0.24
BBL-F 1 16 3 181