กิจการร่วมค้า NWR คว้างานก่อสร้าง “สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ” มูลค่า 716 ลบ.

กิจการร่วมค้า NWR คว้างานก่อสร้าง "สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ" มูลค่า 716 ลบ.

บริษัทเนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) หรือ NWR เปิดเผยว่า กิจการร่วมค้า เอ็นซีอาร์อีซี ซึ่งประกอบไปด้วย บริษัท เนาวรัตนัฒนาการ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไชน่า เรลเวย์ นัมเบอร์ 10 (ประเทศไทย) จำกัด ได้ลงนามในสัญญาก่อสร้างกับ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เพื่อดำเนินการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานทรัพยยากรน้ำแห่งชาตอ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

โดยมีลักษณะงานก่อสร้างเป็นการก่อสร้างที่ทำการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ สูง 16 ชั้น มูลค่าโครงการ 716.45 ล้านบาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ระยะเวลาก่อสร้าง 540 วัน

สำหรับสัดส่วนของ NWR 51% คิดเป็นมูลค่า 365.39 ล้านบาท และสัดส่วนของ CREC 49% คิดเป็นมูลค่า 351.06 ล้านบาท

คำค้น