สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 15 ต.ค.62

สรุปข้อมูลหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 15 ต.ค.62

หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต (หุ้น) มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
THAI 1,219,700 10,385,025 35.15%
ALT 13,000 29,890 32.26%
TOA 426,600 17,557,225 25.53%
PSL 1,119,500 9,624,880 21.21%
TRUE 8,036,300 41,915,635 15.44%
EA-R 1,325,200 67,473,575 15.39%
KBANK-R 1,438,400 215,196,900 14.97%
AAV 3,073,900 8,792,948 14.31%
PDI 10,000 81,000 14.29%
PTTEP-R 2,069,000 247,319,600 12.72%
CBG 372,800 29,103,750 12.34%
STA 300,000 3,307,400 11.60%
KTB 1,950,800 32,628,480 10.51%
PTT 3,002,900 135,995,200 9.48%
BJC-R 163,900 8,358,850 9.42%
IVL 1,799,600 59,693,000 8.72%
BBL 547,700 91,671,300 8.40%
JASIF 1,188,400 12,240,520 7.68%
GULF 883,000 149,190,350 7.32%
THANI 500,000 3,475,000 7.08%
KBANK 677,700 101,102,000 7.05%
BEAUTY 7,335,600 14,330,412 6.78%
GFPT-R 131,800 2,288,060 6.64%
PTTEP 1,075,300 129,657,750 6.61%
BH 100,700 12,328,550 6.59%
IRPC 3,181,700 11,479,978 6.47%
KCE 797,800 12,438,160 6.23%
CENTEL 150,300 4,700,025 6.17%
AOT 1,095,000 82,347,700 6.16%
CHG-R 3,000,000 7,500,000 6.16%
TRUE-R 3,204,900 16,773,485 6.16%
BTS 2,569,000 34,517,860 6.14%
ASIAN 7,100 40,470 6.04%
MINT 189,800 6,835,875 5.48%
TU 729,600 11,305,020 5.44%
CPF 1,085,200 28,857,800 5.33%
PTTGC 789,500 41,216,225 5.20%
TASCO 216,400 4,677,940 5.17%
SPRC 553,400 4,901,890 5.13%
ADVANC 282,500 65,701,600 5.09%
BH-R 77,800 9,541,800 5.09%
TU-R 660,100 10,244,010 4.92%
BCP 114,200 2,997,750 4.80%
EGCO 22,000 7,940,000 4.76%
SCC-R 175,000 65,665,000 4.76%
SCC 173,800 65,170,600 4.73%
TMB 12,633,400 18,451,013 4.73%
BGRIM 734,900 35,337,050 4.61%
TOP-R 392,500 27,370,450 4.51%
BANPU 1,822,800 22,478,660 4.40%
TKN 1,886,800 22,942,820 4.13%
CPN 177,800 11,222,750 4.07%
BGRIM-R 642,800 31,171,975 4.03%
GUNKUL 1,000,000 3,000,000 4.00%
AP-R 345,800 2,232,710 3.92%
CK-R 189,600 4,375,140 3.92%
SAWAD 611,000 37,010,250 3.85%
SPALI 377,900 6,630,470 3.85%
GPSC 1,447,700 114,381,800 3.72%
STEC 709,600 14,579,840 3.67%
PTTGC-R 546,200 28,460,350 3.60%
SCB-R 136,600 15,845,400 3.58%
BDMS-R 667,700 15,824,490 3.56%
EGCO-R 16,100 5,797,100 3.48%
HMPRO 547,200 9,142,290 3.42%
EPG 200,000 1,485,000 3.27%
EA 281,000 14,363,800 3.26%
MTC 453,500 26,979,275 3.23%
GULF-R 374,400 63,641,100 3.11%
TPIPP 271,600 1,232,644 3.10%
TWPC 22,000 111,100 2.98%
SCB 112,000 13,003,350 2.94%
TISCO 90,000 8,983,700 2.92%
AMATA 195,500 4,868,050 2.88%
GPSC-R 1,109,000 87,307,525 2.85%
DTAC-R 158,700 9,408,175 2.75%
EGATIF 13,600 179,520 2.71%
LH 433,200 4,211,115 2.64%
IRPC-R 1,277,900 4,612,436 2.60%
PTG-R 461,600 8,896,450 2.59%
TOP 222,500 15,582,675 2.56%
CBG-R 76,300 5,979,775 2.53%
PTT-R 771,700 34,845,775 2.44%
INTUCH 275,000 18,505,000 2.43%
SGP 41,400 359,260 2.43%
CPF-R 477,000 12,640,500 2.34%
BPP 34,100 637,190 2.31%
HMPRO-R 370,100 6,203,050 2.31%
CPALL 390,500 31,578,250 2.29%
PTG 379,300 7,269,740 2.13%
RATCH-R 182,100 13,315,400 2.13%
BJC 33,600 1,722,000 1.93%
CKP 500,000 3,075,000 1.93%
AMATA-R 127,800 3,182,510 1.88%
VGI 105,400 1,042,350 1.69%
DTAC 91,600 5,470,150 1.59%
JMT 50,000 960,000 1.58%
IVL-R 320,700 10,502,925 1.55%
GLOBAL-R 25,800 394,740 1.51%
TCAP 37,900 2,008,700 1.47%
GLOBAL 24,900 379,350 1.46%
WHA 439,100 2,079,332 1.43%
RATCH 117,000 8,537,075 1.37%
HANA 7,600 213,400 1.34%
CKP-R 345,100 2,122,365 1.33%
BCPG 27,400 506,900 1.31%
CPALL-R 222,900 18,151,375 1.31%
ESSO 100,000 770,000 1.30%
THANI-R 88,700 620,900 1.26%
TISCO-R 38,200 3,810,425 1.24%
TTA 20,000 100,000 1.19%
SPALI-R 113,900 1,993,250 1.16%
TTW-R 64,900 867,500 1.16%
SUPER 499,800 309,876 1.14%
AP 100,000 645,000 1.13%
KTC 83,600 3,494,450 1.12%
COM7 126,000 3,345,500 1.09%
BDMS 199,300 4,719,160 1.06%
LH-R 170,100 1,649,970 1.04%
KKP 67,600 4,359,450 1.02%
UNIQ 3,600 33,660 0.91%
BCP-R 19,300 506,625 0.81%
CHG 379,200 948,000 0.78%
BBL-R 50,000 8,325,000 0.77%
PRM 50,000 430,000 0.74%
AOT-R 124,200 9,346,050 0.70%
SVI 34,000 156,200 0.70%
INTUCH-R 64,200 4,332,525 0.57%
MTC-R 78,400 4,642,500 0.56%
RS 54,000 842,400 0.54%
LPN 18,600 94,860 0.53%
BA 13,000 109,850 0.50%
BCH-R 44,500 712,000 0.44%
CK 18,900 438,480 0.39%
SAWAD-R 59,500 3,630,650 0.38%
TMB-R 810,000 1,182,600 0.30%
ESSO-R 20,000 155,000 0.26%
JAS 77,500 502,200 0.22%
TTW 11,100 148,370 0.20%
AEONTS 1,000 213,000 0.19%
ADVANC-R 8,700 2,035,800 0.16%
BTS-R 60,100 811,490 0.14%
DIF 5,600 99,680 0.06%
MAJOR 1,000 24,100 0.02%
BEM 2,800 30,240 0.01%
ORI 500 3,665 0.01%