ถือสัตย์

วันนี้เป็นวันเต็งทิ่ว ดวงวันนี้ชะตาชีวิตของคนส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ส่วนธุรกิจวันนี้ การเงินและผลกำไรนับว่าอยู่ในขั้นที่น่าพึงพอใจ บางคนจะมีโชคลาภเวียนมาเรื่อย ๆ โดยไม่ขาดสาย ขณะที่การดำเนินชีวิตประจำวัน ดวงดีจะส่งผลถึงชีวิตบางคน ทำให้มีแนวโน้มที่ดี

โหงวเฮ้งหุ้น

เป็นคนซื่อถือสัตย์ปฏิบัติ

ใจจำรัสสัตย์ตรงยืนยงผล

ส่งให้ค่าสูงส่งความเป็นคน

อยู่แห่งหนห้วงใดก็จำเริญ

วันนี้เป็นวันเต็งทิ่ว ดวงวันนี้ชะตาชีวิตของคนส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ส่วนธุรกิจวันนี้ การเงินและผลกำไรนับว่าอยู่ในขั้นที่น่าพึงพอใจ บางคนจะมีโชคลาภเวียนมาเรื่อย ๆ โดยไม่ขาดสาย ขณะที่การดำเนินชีวิตประจำวัน ดวงดีจะส่งผลถึงชีวิตบางคน ทำให้มีแนวโน้มที่ดี

สำหรับหุ้นแนะนำให้ซื้อคือ PTT หรือ WHA

หุ้นที่ไม่แนะนำลงทุนช่วงนี้คือ GLOW และ TCMC

คติวันนี้ “ล้มลงไปบ้างจะเป็นไรไป คนเราลุกขึ้นมาจากความผิดพลาดได้เสมอ”