คำสอน

วันนี้เป็นวันกะซิง ดวงวันนี้ธรรมดาสามัญ ประกอบกิจเป็นไปตามความสามารถ ทำอะไรอย่าใจร้อนอย่าประมาท ส่วนธุรกิจวันนี้ อยู่ในการค้า ชื่อเสียงและเครดิตอยู่เหนือสิ่งอื่นใด ฉะนั้น ทำการค้าพึงระวังเครดิตชื่อเสียงทางการเงินให้ดี ขณะที่การดำเนินชีวิตประจำวัน ข้างนอกสุกใส ข้างในเป็นโพรง จะเป็นชีวิตของคนบางคนในวันนี้

โหงวเฮ้งหุ้น

ขอน้อมนำคำสอนของแม่นี้

เป็นแผนที่ชี้ทางในวันหน้า

พร้อมอุทิศชีวิตทุกเวลา

แม้ชาติหน้าขอเป็นข้าใต้ธุลี

วันนี้เป็นวันกะซิง ดวงวันนี้ธรรมดาสามัญ ประกอบกิจเป็นไปตามความสามารถ ทำอะไรอย่าใจร้อนอย่าประมาท ส่วนธุรกิจวันนี้ อยู่ในการค้า ชื่อเสียงและเครดิตอยู่เหนือสิ่งอื่นใด ฉะนั้น ทำการค้าพึงระวังเครดิตชื่อเสียงทางการเงินให้ดี ขณะที่การดำเนินชีวิตประจำวัน ข้างนอกสุกใส ข้างในเป็นโพรง จะเป็นชีวิตของคนบางคนในวันนี้

สำหรับหุ้นแนะนำให้ซื้อคือ IVL หรือ WHAUP

หุ้นที่ไม่แนะนำลงทุนช่วงนี้คือ ML และ SSSC

คติวันนี้ “จะยากดีมีจนก็คนเหมือนกัน ดังนั้นอย่าดูถูกใคร”