MOONG ส่ง “แผ่นรองซับ Softex” บุกตลาดทั่วประเทศ ตั้งเป้ายอดขายปี 63 โต 20%

MOONG ส่ง "แผ่นรองซับ Softex" บุกตลาดทั่วประเทศ ตั้งเป้ายอดขายปี 63 โต 20%

นางสาวสุวรรณา โชคดีอนันต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ MOONG เปิดเผยว่า บริษัทร่วมมือกับบริษัท นิน่าอุตสาหกรรม จำกัด  ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายแผ่นรองซับ ที่ได้รับมาตรฐานสากล  ISO 9001: 2015 และ GMP ด้วยการต่อยอดความสำเร็จของการบริหารตราสินค้าและการจัดจำหน่ายสินค้าแบรนด์ “แผ่นรองซับซอฟเทค” (Softex) ซึ่งเป็นแผ่นรองซับสำหรับผู้ใหญ่ และ “แผ่นรองซับซอฟเทคสำหรับเด็ก” (Baby Pad by Softex) ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากโรงพยาบาลชั้นนำทั่วประเทศ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งพอร์ตแม่และเด็ก-ผู้สูงวัย ตอบโจทย์ทางด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้บริโภคทุกช่วงวัย

ทั้งนี้ บริษัทมีแผนการจัดจำหน่าย “ผลิตภัณฑ์แผ่นรองซับซอฟเทค” (Softex) บุกตลาดทั่วประเทศไทย ด้วยเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศไทย ทั้งโมเดิร์นเทรด (Modern Trade) ร้านค้าแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) ผ่านรถขายเงินสด (Cash Van) และ E-commerce เป็นต้น พร้อมจะขยายไปยังประเทศในแถบ CLMV และประเทศอื่น ๆ ในอาเซียนในอนาคต โดยตั้งเป้าสร้างยอดขายสินค้าเติบโต 20% ในปี 63 เพื่อสร้างความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้บริโภคให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน  ซึ่งทั้ง 2 บริษัทมีเจตนารมณ์ที่เหมือนกันในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด เพื่อช่วยให้การใช้ชีวิตประจำวันมีสุขอนามัยที่ดี ให้แก่ผู้บริโภคเพื่อเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

คำค้น