“กองทุนบัวหลวง” ขายหุ้น WHA ออก เหลือถือไม่ถึง 5%

"กองทุนบัวหลวง" ขายหุ้น WHA ออก 0.5958% เหลือถือ 4.4339%

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้รับรายงานการจำหน่าย หุ้นของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ WHA โดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด หรือ กองทุนบัวหลวง ซึ่งเป็นการจำหน่ายเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น 0.5958% และส่งผลให้จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 4.4339% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

 

 

คำค้น