PTT เตรียมถกแผนลงทุน 5 ปีวันนี้ พร้อมปรับ-เปลี่ยนคณะกรรมการ บ.ลูก

PTT เตรียมถกแผนลงทุน 5 ปีวันนี้ พร้อมปรับ-เปลี่ยนคณะกรรมการ บ.ลูก

แหล่งข่าวจากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการปตท.ในวันนี้ (16 ม.ค.) จะมีการพิจารณาแผนลงทุน 5 ปี (ปี 63-67) หลังจากการประชุมรอบเดือน ธ.ค.62 ยังไม่ได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวเนื่องจากมีเวลาจำกัด นอกจากนี้ยังจะมีการพิจารณาปรับเปลี่ยนคณะกรรมการในบริษัทลูกของกลุ่ม ปตท.เพื่อความเหมาะสมด้วย

สำหรับตามแผน 5 ปี (ปี 62-66) เดิมของ ปตท.มีวงเงินลงทุนรวม 167,114 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่ราว 61% เป็นการลงทุนในการร่วมทุนและการลงทุนในบริษัทที่ ปตท.ถือหุ้น 100% รองลงมาเป็นการลงทุนธุรกิจท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย สำนักงานใหญ่และอื่น ๆ หลังจากในช่วงกลางปี 62 ปตท.ได้ทบทวนแผนลงทุนในปี 62 โดยปรับเพิ่มการลงทุนเป็น 103,697 ล้านบาท จากเดิมที่ 70,501 ล้านบาท

 

คำค้น