IVL เตรียมย้ายโรงงาน Avgol Industries ไปอิสราเอลตามแผนปฏิรูปธุรกิจไฟเบอร์ คาดจบในปีนี้

IVL เตรียมย้ายโรงงาน Avgol Industries ไปอิสราเอลตามแผนปฏิรูปธุรกิจไฟเบอร์ คาดจบในปีนี้

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือ IVL แจ้งว่าบริษัท Avgol Industries 1953 Ltd. (Avgol) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของไอวีแอล ที่ตั้งอยู่ในประเทศอิสราเอล ได้มีมติ ณ ที่ประชุมคณะกรรมการของ Avgol ซึ่งประชุมเมื่อเดือนธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ในการที่จะย้ายโรงงานผลิตที่ตั้งอยู่ในเขต Barkan (เวตส์แบงค์ :West Bank) ไปยังโรงงานอีกแห่งหนึ่งที่มีอยู่เดิมในประเทศอิสราเอลซึ่งจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในปี 2563

ทั้งนี้ แผนการย้ายโรงงานในเขตเวสต์แบงค์แห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการปฏิรูปธุรกิจไฟเบอร์ที่กำลังดำเนินการอยู่ อีกทั้ง ยังเป็นการลดต้นทุนภายในกลุ่มผลิตภัณฑ์ด้านสุขอนามัยของธุรกิจไฟเบอร์ของไอวีแอล โดยการย้ายโรงงานผลิตในครั้งนี้คาดว่าจะส่งผลดีต่อการดำเนินงานของ Avgol นอกจากนี้ Avgol ไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินในโรงงานในเขต Barkan แห่งนี้ แต่เป็นเพียงการเช่าที่ดินซึ่งสัญญาเช่าจะสิ้นสุดลงในเดือนธันวาคม 2563

คำค้น