BEM เพิ่มรถช่วงเร่งด่วนเช้าลดความแออัด รับลูก “Social Distancing” สกัดโควิดระบาด

BEM เพิ่มรถช่วงเร่งด่วนเช้าลดความแออัด รับลูก "Social Distancing" สกัดโควิดระบาด

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมกับ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ผู้ให้บริการเดินรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (MRT สายสีน้ำเงิน) ได้ดำเนินการตามมาตรการของภาครัฐ กระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุข และกรมการขนส่งทางราง เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID – 19 มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและมั่นใจในการเดินทางด้วยระบบรถไฟฟ้า MRT มีความปลอดภัย จึงได้เพิ่มมาตรการ “Social Distancing” การสร้างระยะห่างทางสังคม โดยจัดทำเส้นแบ่งระยะห่างการยืน 1 เมตร นั้น

ทั้งนี้เพื่อความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางของผู้โดยสาร รฟม. และ BEM จึงได้เพิ่มขบวนรถเสริมของรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินให้บริการในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้าในพื้นที่โซนในเมือง เพื่อลดความแออัด และเพิ่มระยะห่างระหว่างผู้โดยสาร ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2563 นี้เป็นต้นไป รฟม. มีความห่วงใยอยากเห็นคนไทยปลอดภัยไปด้วยกัน

คำค้น