MCS เซ็นรับจ้างผลิตงานโครงการ “Isehara Project” ปริมาณงาน 4,000 ตัน

MCS เซ็นรับจ้างผลิตงานโครงการ “Isehara Project” ปริมาณงาน 4,000 ตัน

บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน) หรือ MCS แจ้งว่า บริษัทได้เซ็นสัญญารับจ้างผลิตงานในโครงการ Isehara Project ของ M.M. & Kenzai Corporation มีน้ำหนักงาน 4,000 ตัน (ไม่รวมงานเพิ่มเติม) ระยะเวลาผลิต ระหว่างเดือนเม.ย.-ก.ย.63 ส่วนมูลค่าโครงการยังไม่สามารถระบุได้

คำค้น