สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) PTT มูลค่าสูงสุด 210 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) PTT มูลค่าสูงสุด 210 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
PTT 1 6,000,000 210,000 35
BTS 1 6,000,000 67,800 11.3
CPF 1 2,000,000 54,000 27
TRUE 1 15,000,000 49,500 3.3
MINT 1 1,500,000 30,750 20.5
HREIT 1 2,000,000 15,600 7.8
ADVA13P2009A 2 10,000,000 11,600 1.16
KTC 1 300,000 10,050 33.5
STEC 1 300,000 4,560 15.2
VGI
1 500,000 4,100 8.2
ALT
1 2,000,000 4,000 2
SPRIME 1 300,000 3,540 11.8
IRPC 1 1,000,000 2,680 2.68
ADVANC-F 1 12,100 2,393 197.75
BBL-F 1 2 0 102