สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 7 พ.ค.63

สรุปข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ต จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประจำวันที่ 7 พ.ค.63

หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต (หุ้น) มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
AOT-R 1,736,400 103,458,575 7.74%
ORI 988,400 4,229,338 6.71%
ERW 1,876,700 5,264,516 6.66%
CENTEL 471,700 8,990,690 5.70%
ZEN 40,000 339,000 5.48%
LPN 372,000 1,295,560 5.45%
GULF 1,268,600 49,153,250 4.88%
KGI 144,800 547,344 4.81%
ITD 1,200,000 1,545,000 4.64%
BCH-R 280,000 3,681,610 4.41%
RS 640,000 6,222,500 4.25%
THAI 634,400 4,170,230 4.22%
HANA 109,000 3,024,750 4.06%
IRPC 3,200,000 8,352,000 4.03%
TTCL 50,000 153,000 3.88%
PTTEP 906,800 75,733,550 3.80%
TRUE 2,544,300 8,251,890 3.53%
GLOBAL 202,700 2,677,800 3.30%
ADVANC 198,700 39,283,700 3.14%
BGRIM 323,800 13,681,825 3.11%
AAV 2,519,000 4,142,970 2.84%
JMART 229,600 1,777,650 2.69%
KSL 90,000 167,566 2.57%
TASCO 222,300 3,844,430 2.40%
BH 30,400 3,445,100 2.29%
MAJOR 108,200 1,491,540 2.27%
KBANK-R 376,000 31,559,000 2.22%
PTTGC 471,900 17,584,450 2.15%
EGCO 43,300 11,685,000 2.14%
BRR 10,000 30,400 1.99%
BTS 1,119,600 12,810,520 1.81%
TMB 6,060,900 5,502,376 1.69%
QH 914,000 1,818,860 1.64%
BCH 100,000 1,313,570 1.58%
TISCO 125,900 8,879,475 1.58%
SAWAD 190,000 9,739,350 1.57%
TOP 252,400 10,448,200 1.56%
INTUCH 545,000 29,729,500 1.55%
GPSC 270,500 18,613,325 1.53%
CBG 44,600 3,472,075 1.47%
CRC 220,000 7,829,100 1.47%
BEC 193,000 861,920 1.42%
KTC 80,000 2,611,250 1.42%
EA 125,000 4,806,250 1.41%
BR 10,000 20,000 1.40%
DTAC 88,200 3,542,700 1.38%
CKP 500,000 2,024,000 1.37%
BEM 655,400 6,106,220 1.35%
MINT 804,500 15,612,970 1.35%
CPN 218,000 10,006,700 1.15%
CPALL 493,000 34,570,350 1.09%
BFIT 40,000 1,000,000 1.08%
KCE 700,000 11,500,000 1.05%
TCAP 60,500 2,062,825 1.02%
HMPRO 293,800 3,887,600 0.92%
BCPG 25,000 390,000 0.90%
SPRC 458,100 2,837,315 0.88%
BDMS 449,200 9,003,560 0.86%
MTC 114,300 5,158,250 0.84%
KBANK 137,800 11,646,175 0.81%
PRM 131,000 768,900 0.79%
CK 50,000 835,000 0.77%
AU 36,800 309,350 0.75%
OSP-R 31,900 1,279,975 0.75%
AWC-R 307,900 1,542,253 0.72%
TTA 40,100 105,864 0.65%
ICHI 9,700 53,350 0.61%
CRC-R 90,100 3,190,050 0.60%
BANPU 186,100 1,032,855 0.53%
STA 50,000 662,000 0.52%
BBL 94,100 9,239,950 0.50%
JMT 100,000 1,815,000 0.49%
SCC 10,000 3,343,000 0.46%
GGC 50,000 425,000 0.44%
BJC 60,400 2,220,275 0.43%
AOT 93,100 5,559,225 0.42%
KKP 30,000 1,177,500 0.39%
BA 9,000 48,150 0.37%
RATCH 29,600 1,904,300 0.37%
WORK 22,000 199,000 0.36%
COM7 60,000 1,279,000 0.35%
LH 418,800 2,813,990 0.35%
STPI 20,000 98,600 0.35%
VGI 57,500 454,250 0.32%
PTT 200,000 6,950,000 0.31%
ALT 15,000 33,800 0.30%
THANI 100,000 372,000 0.23%
AWC 85,000 435,750 0.20%
BEAUTY 200,000 348,000 0.19%
BCP-R 7,200 135,640 0.17%
GFPT 5,000 54,300 0.17%
SAWAD-R 17,200 873,875 0.14%
CPF 44,400 1,187,700 0.13%
SCB 15,000 995,000 0.13%
STEC 10,000 147,000 0.13%
TISCO-R 9,200 637,100 0.12%
ESSO 60,000 338,000 0.11%
IVL 16,000 428,000 0.11%
TU 35,000 441,500 0.11%
GUNKUL 20,000 51,600 0.09%
AMATA 7,800 96,360 0.07%
DELTA 1,000 44,250 0.07%
TSE 10,000 27,800 0.07%
SUPER 360,000 223,200 0.06%
GPSC-R 9,300 634,725 0.05%
INTUCH-R 15,900 871,675 0.05%
BBL-R 6,600 635,250 0.04%
MEGA 1,700 48,450 0.04%
OSP 1,700 68,125 0.04%
PLANB 30,000 142,800 0.04%
TCAP-R 900 31,725 0.02%
BDMS-R 5,400 109,620 0.01%
KTB 3,500 36,750 0.01%
TKN 1,000 6,800 0.01%

*หมายเหตุ
  – ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  – รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย “-R” หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

ที่มา : www.set.or.th

คำค้น