สรุปปริมาณการซื้อขาย DW13 (S5013P2006J 580 ล้านหุ้น)

สรุปปริมาณการซื้อขายสูงสุดของ DW13 ที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) ประจำวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ดังนี้

อันดับ DW หลักทรัพย์อ้างอิง ปริมาณการซื้อขาย DW13 (หุ้น)
1 S5013P2006J S50M20 580,140,200
2 S5013C2006H S50M20 326,084,800
3 S5013C2009A S50M20 173,386,700
4 S5013C2006I S50M20 165,242,900
5 S5013C2006G S50M20 150,577,700

ที่มา: www.thaiwarrant.com และ Line : @DW13

คำค้น