MAKRO ไตรมาส 1 โตเฉียด 11% ยอดขายกักตุนสินค้าช่วง “โควิด-19” ทะลุ 5.5 หมื่นลบ.

MAKRO ไตรมาส 1 โตเฉียด 11% ยอดขายกักตุนสินค้าช่วง "โควิด-19" ทะลุ 5.5 หมื่นลบ.

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) หรือ MAKRO รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 1/63 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 ดังนี้

โดยในไตรมาสที่ 1 ปี2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดขายรวมเป็นจำนวน 55,159 ล้านบาท เติบโตในอัตราร้อยละ 8.8 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เป็นผลหลักจากการเปิดสาขาใหม่ทั้ง ในและต่างประเทศรวม 6 สาขาในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา

ประกอบกับการเติบโตอย่างต่อเนื่องของธุรกิจ แม็คโครในประเทศไทยจากการพัฒนารูปแบบสาขาและผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย ควบคู่ไปกับ การยกระดับการให้บริการผ่านช่องทางการจัดจำหน่าย O2O สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบเชิงลบต่อยอดขายของบริษัทฯ ในช่วง เดือนกุมภาพันธ์จากยอดขายที่ชะลอตัวลงในกลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการที่มีความเกี่ยวเนื่องกับ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

อย่างไรก็ดี ความวิตกกังวลของผู้บริโภคต่อมาตรการควบคุมของรัฐบาลและการ แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ทวีความรุนแรงขึ้นทำให้ผู้บริโภคส่วนใหญ่ซื้อสินค้าล่วงหน้า (panic buying) โดยเฉพาะในกลุ่มสินค้าอาหารแห้งในช่วงเดือนมีนาคม 2563 ซึ่งส่งผลในเชิงบวกต่อยอดขาย ของธุรกิจแม็คโครในประเทศไทยและต่างประเทศ

คำค้น