APM เยี่ยมชมธุรกิจ “ซี แพนเนล”

APM เยี่ยมชมธุรกิจ "ซี แพนเนล"

สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ พร้อมด้วยทีมงาน บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน เข้าเยี่ยมชมธุรกิจของบริษัท ซี แพนเนล จำกัด หรือ CPanel ผู้ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายผนังคอนกรีตสำเร็จรูป (Precast Concrete Wall Panel) สำหรับงานก่อสร้างทุกประเภท โดยมี ชาคริต ทีปกรสุขเกษม กรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ

คำค้น