CHEWA มอบ “Face Shield” 500 ชิ้น แด่บุคลากรแพทย์ “รพ.สมุทรสาคร”

CHEWA มอบ “Face Shield” 500 ชิ้น แด่บุคลากรแพทย์ “รพ.สมุทรสาคร”

นายเจิดพงศ์ มีผดุง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริการหลังการขาย บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) หรือ CHEWA ร่วมด้วย นายภูเบศร์ สำราญเริงจิต รองผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า เป็นตัวแทนมอบหน้ากากป้องกันเชื้อ (Face Shield) จำนวน 500 ชิ้น ให้แก่ทีมแพทย์และพยาบาล โรงพยาบาลสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

โดยมีนางสาวนภาพร ธาตุประเสริฐ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เป็นผู้รับมอบ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการต่อสู้กับโรคโควิด-19 ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่เสียสละทุ่มเททั้งแรงกาย แรงใจ ในการควบคุมและป้องกัน พร้อมทั้งดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ณ โรงพยาบาลสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

คำค้น