บอร์ด III เคาะแผนซื้อหุ้นคืน 50 ลบ. เริ่ม 27 พ.ค.-26 พ.ย.63

บอร์ด III เคาะแผนซื้อหุ้นคืน 50 ลบ. เริ่ม 27 พ.ค.-26 พ.ย.63

บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ III แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวานนี้ (12 พ.ค.) อนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน ภายในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 50 ล้านบาท โดยมีจำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนไม่เกิน 10 ล้านหุ้น หรือไม่เกิน 1.64% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยเป็นการเข้าซื้อในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) มีระยะเวลาซื้อหุ้นคืนตั้งแต่วันที่ 27 พ.ค.-26 พ.ย.63

 

 

คำค้น