OISHI รุกขยายธุรกิจอาหาร ลุยตั้งบ.ย่อยเปิดร้าน “ชาบูชิ” ในลาว

OISHI รุกขยายธุรกิจอาหาร ลุยตั้งบ.ย่อยเปิดร้าน “ชาบูชิ” ในลาว

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ OISHI แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวานนี้ (13 พ.ค.) อนุมัติการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนเพื่อดำเนินธุรกิจร้านอาหารชาบูชิ ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยการร่วมทุนระหว่าง Oishi F&B (Singapore) Pte. Ltd. (OSPL) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทในประเทศสิงคโปร์ และบริษัท โออิชิ ราเมน จำกัด บริษัทย่อยในประเทศไทย กับ L Thong Huat Telecom Co., Ltd. (LTH) ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ทั้งนี้ เพื่อจัดตั้งบริษัทร่วมทุนสำหรับรองรับการขยายธุรกิจร้านอาหาร โดยมีทุนจดทะเบียนประมาณ 5,200 ล้านกีบ หรือราว 18 ล้านบาท โดย OSPL ถือหุ้น 50.996% ,โออิชิ ราเมน ถือหุ้น 0.004% ขณะที่ LTH ถือหุ้น 49% คิดเป็นเงินลงทุนส่วนของ OSPL และโออิชิ ราเมน ไม่เกิน 9.18 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการจัดตั้งภายในไตรมาส 2 ของรอบปีบัญชี 2564

คำค้น