PSTC กำไรไตรมาส 1 วูบ 86% เหตุรายได้ขายลดลง

PSTC กำไรไตรมาส 1 วูบ 86% มาที่ 5.20 ล้านบาท จากปีก่อนกำไร 37.18 ล้านบาท เหตุรายได้ขายลดลง

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ PSTC รายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 1/63 สิ้นสุด วันที่ 31 มี.ค.2563 ดังนี้

โดยปัจจัยที่ส่งผลให้บริษัทมีกำไรลดลง เนื่องจากรายได้รวมสำหรับไตรมาส 1 ปี 2563 มีจำนวน 583.3 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน 182 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 23.8 จากการลดลงของรายได้จากการขายและบริการจำนวน 232.7 ล้านบาท เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจทำให้ปริมาณการใช้แก๊สลดลงจากการล็อกดาวน์ที่ให้ประชาชนเดินทางน้อยลง ประกอบกับโครงการในธุรกิจออกแบบ จำหน่าย และติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้า และตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้อมมีการเลื่อนโครงการออกไป

คำค้น