ไร้ทุกข์

วันนี้เป็นวันซิงอิ่ว ใช้ความพินิจพิจารณาแล้วปัญหาเฉพาะหน้าหรือปัญหาที่เป็นระยะยาวจะค่อย ๆ แก้ไขไปได้โดยไม่ยาก ส่วนธุรกิจวันนี้ ท่านดีเด่นก็อาจจะชวนให้คนอิจฉาหรือสร้างศัตรูขึ้นมาโดยไม่รู้ตัว จงอย่าอวดดีและใจร้อน จงชนะใจคนด้วยธรรม ขณะที่การดำเนินชีวิตประจำวัน กิจการหรือโครงการต่าง ๆ อาจจะเริ่มขยายกว้างออกไปอย่างมากและมั่นคง

โหงวเฮ้งหุ้น

ยามจะได้…ได้ให้เป็น…ไม่เป็นทุกข์

ยามจะเป็น…เป็นให้ถูก…ตามวิถี

ยามจะตาย…ตายให้เป็น…เห็นสุดดี

ถ้าอย่างนี้…ไม่มีทุกข์…ทุกวันเอยฯ

วันนี้เป็นวันซิงอิ่ว ใช้ความพินิจพิจารณาแล้วปัญหาเฉพาะหน้าหรือปัญหาที่เป็นระยะยาวจะค่อย ๆ แก้ไขไปได้โดยไม่ยาก ส่วนธุรกิจวันนี้ ท่านดีเด่นก็อาจจะชวนให้คนอิจฉาหรือสร้างศัตรูขึ้นมาโดยไม่รู้ตัว จงอย่าอวดดีและใจร้อน จงชนะใจคนด้วยธรรม ขณะที่การดำเนินชีวิตประจำวัน กิจการหรือโครงการต่าง ๆ อาจจะเริ่มขยายกว้างออกไปอย่างมากและมั่นคง

สำหรับหุ้นแนะนำให้ซื้อคือ WICE หรือ ORI

หุ้นที่ไม่แนะนำลงทุนช่วงนี้คือ CHEWA และ NOBLE

คติวันนี้ “แม้จะมีดีให้อวดก็อย่าอวดให้หมดดี”