สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ CPALL มูลค่าสูงสุด 156.05 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ CPALL มูลค่าสูงสุด 156.05 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
CPALL 1 2,239,300 156,052 69.69
TCAP 1 830,200 29,804 35.9
TLGF 1 1,330,800 26,416 19.85
STA13C2010A 3 26,239,900 20,130 0.77
KTB 2 1,772,000 17,593 9.93
EIC <C> 1 150,000,000 15,000 0.1
MAKRO 1 382,900 13,772 35.97
SPC 7 243,816 13,532 55.5
MJD
1 6,000,000 10,200 1.7
BTS
1 500,000 5,800 11.6
S5013P2009B 1 5,000,000 4,600 0.92
GULF 1 100,000 4,000 40
KBANK-F 2 44,073 3,894 88.34
KBANK 1 44,000 3,829 87.02
PTT 2 100,000 3,655 36.55
SMT 1 3,000,000 2,790 0.93
BAM-F 1 80,000 1,879 23.49
GIFT 1 300,000 726 2.42
BAM 1 22,500 527 23.4
SUTHA 1 60,000 194 3.24
M
1 3,000 163 54.25
DOHOME 1 10,700 89 8.3
COM7 1 2,000 49 24.3