TMB-TBANK ลดดอกเบี้ยเงินกู้ MLR-MOR-MRR มีผล 1 มิ.ย.63

TMB-TBANK ลดดอกเบี้ยเงินกู้ MLR-MOR-MRR มีผล 1 มิ.ย.63

นายปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) หรือ TMB หรือทีเอ็มบี เปิดเผยว่า ทีเอ็มบี และธนาคารธนชาต (TBANK) ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MLR (Minimum Lending Rate), MOR (Minimum Overdraft Rate) และ MRR (Minimum Retail Rate) โดย MLR จาก 6.25% ลดลง 0.125% เหลือ 6.125% MOR จาก 6.275% ลดลง 0.125% เหลือ 6.15% และ MRR จาก 6.63% ลดลง 0.35% เหลือ 6.28% ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

โดยการลดอัตราดอกเบี้ยในครั้งนี้ นอกจากเป็นการลดดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทแล้ว ธนาคารได้มีการปรับลดดอกเบี้ย MRR ลงมากกว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบาย  ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะช่วยเหลือแบ่งเบาภาระทางการเงินลูกค้าผู้ประกอบการและรายย่อย โดยเฉพาะลูกค้าสินเชื่อบ้านที่ต้องประสบปัญหาสภาพคล่องอันเนื่องจากเหตุการณ์ที่ยากลำบากในครั้งนี้  และเพื่อเป็นการช่วยเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าสู่ช่วงของการฟื้นฟูเศรษฐกิจภายหลังโควิด-19 อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐและธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาธนาคารทีเอ็มบี และธนาคารธนชาต ได้ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ รวมถึงออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้ามาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทั้ง 3 ประเภทในครั้งนี้ ประกอบกับสถานการณ์ล็อกดาวน์ของประเทศที่ผ่อนคลายลง ธนาคารเชื่อมั่นว่าจะช่วยให้ลูกค้าของธนาคารมีสภาพคล่องทางการเงินที่ดีขึ้น สามารถดำเนินธุรกิจได้ราบรื่น ทั้งยังช่วยสนับสนุนให้สภาพเศรษฐกิจของประเทศฟื้นตัวได้รวดเร็วยิ่งขึ้นด้วย

คำค้น