อ่อนน้อม

วันนี้เป็นวันโบ่วซิ้ง วันนี้ดวงประจำวันธรรมดาสามัญ เรื่องที่ไม่ค่อยสำคัญทำได้บ้าง การเจรจาต่าง ๆ ทำได้ในขอบเขตที่สิ่งแวดล้อมอำนวยให้ ส่วนธุรกิจวันนี้ การค้าและธุรกิจการเงินต่าง ๆ ถ้าดำเนินไปด้วยความมุมานะ ผลได้พอประมาณ ขณะที่การดำเนินชีวิตประจำวัน วันนี้ควรระวังการพูดจากิริยาให้มาก ๆ การทำอะไรควรคิดหน้าคิดหลัง เพื่อป้องกันการสร้างศัตรู

โหงวเฮ้งหุ้น

การอ่อนน้อม ถ่อมตน ให้คนรัก

อย่าเห่อศักดิ์ ทะนงตัว ให้มัวหมอง

เพราะอนงค์ สูงระหง เป็นพงศ์ทอง

ถ้าจองหอง สูงถนัด ถูกตัดรอนฯ

วันนี้เป็นวันโบ่วซิ้ง วันนี้ดวงประจำวันธรรมดาสามัญ เรื่องที่ไม่ค่อยสำคัญทำได้บ้าง การเจรจาต่าง ๆ ทำได้ในขอบเขตที่สิ่งแวดล้อมอำนวยให้ ส่วนธุรกิจวันนี้ การค้าและธุรกิจการเงินต่าง ๆ ถ้าดำเนินไปด้วยความมุมานะ ผลได้พอประมาณ ขณะที่การดำเนินชีวิตประจำวัน วันนี้ควรระวังการพูดจากิริยาให้มาก ๆ การทำอะไรควรคิดหน้าคิดหลัง เพื่อป้องกันการสร้างศัตรู

สำหรับหุ้นแนะนำให้ซื้อคือ SCI หรือ NER

หุ้นที่ไม่แนะนำลงทุนช่วงนี้คือ AMA และ ETE

คติวันนี้ “อย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยไร้ประโยชน์ แล้วก็อย่าบอกว่าเวลาไม่เคยพอ”