สรุปปริมาณการซื้อขาย DW13 (S5013P2009B 235 ล้านหุ้น)

สรุปปริมาณการซื้อขายสูงสุดของ DW13 ที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ดังนี้

อันดับ DW หลักทรัพย์อ้างอิง ปริมาณการซื้อขาย DW13 (หุ้น)
1 S5013P2009B S50M20 235,304,200
2 STA13C2010A STA 207,059,700
3 AMAT13C2010A AMATA 183,869,400
4 S5013C2009A S50M20 171,880,100
5 S5013C2009B S50M20 145,266,150

ที่มา: www.thaiwarrant.com และ Line : @DW13

คำค้น