สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ CBG มูลค่าสูงุสด 2.14 พันลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ CBG มูลค่าสูงุสด 2.14 พันลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
CBG 3 22,500,000 2,137,500 95
DRT 2 93,157,300 512,342 5.5
TTW 1 24,694,100 340,779 13.8
IVL <XD>
3 850,000 25,339 29.81
MILL 1 23,200,000 18,096 0.78
SPC 5 245,111 13,981 57.04
STA13C2010A 1 10,000,000 11,675 1.17
MINT
1 388,600 7,655 19.7
GLOBAL 2 442,700 7,504 16.95
SMT 1 5,000,000 5,850 1.17
B-WORK
1 500,000 5,825 11.65
AOT13C2010A 1 9,618,400 5,002 0.52
GENCO 1 10,000,000 5,000 0.5
S5013C2009B 1 5,000,000 3,950 0.79
PLANB 1 650,000 3,868 5.95
ERW 1 1,066,800 3,627 3.4
ADVANC 1 16,500 3,152 191
CPF 1 100,000 3,075 30.75
TOP 1 65,100 2,946 45.25
IRPC 1 771,400 2,206 2.86
HSI28P2006C 1 1,500,000 645 0.43
HSI28P2006B 1 1,000,000 620 0.62
STA 1 15,500 407 26.25