SELIC เปิดแผนสู้ “โควิด-19” มุ่งรักษากำไร-ปรับตัวเชิงกลยุทธ์

SELIC เปิดแผนสู้ “โควิด-19” มุ่งรักษากำไร-ปรับตัวเชิงกลยุทธ์

นายเอก สุวัฒนพิมพ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) หรือ SELIC เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ของโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 นั้น กลุ่มบริษัทฯ มีการเตรียมความพร้อมหลาย ๆ ด้าน รวมถึงการบริหารจัดการต้นทุน ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการจัดหาวัตถุดิบ โดยมีการเจรจาและการติดตามรวมถึงการ จัดหา Suppliers เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากลุ่มบริษัทฯ จะมีวัตถุดิบสำหรับการผลิตและส่งมอบผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้าภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ได้อย่างแน่นอน

“ภายใต้ผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19 กลุ่มบริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลักในการดำรงชีวิต รวมไปถึงอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ ซึ่งมีดีมานด์สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับคาดได้รับแรงสนับสนุนเชิงบวกจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ภายในประเทศไทยที่เริ่มคลี่คลาย หลังจากที่รัฐบาลได้มีมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 3 เมื่อ 1 มิถุนายนที่ผ่านมา เพื่อรักษากำไรและพร้อมบุกเข้าไปยังตลาดที่มีโอกาสในอนาคต โดยทางทีมผู้บริหาร มีการประชุมเตรียมความพร้อมรับมือ และปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์แบบทันท่วงที เพื่อให้ผลการดำเนินงานโดยรวมเป็นไปตามแผนที่วางไว้” นายเอก กล่าว

นางสาวยุวดี เอี่ยมสนธิทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ กล่าวเสริมว่า กลุ่มบริษัทฯ มีการปรับตัวเชิงกลยุทธ์ล่วงหน้า ไม่ว่าจะเป็นการเน้นไปยังกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับสินค้าอุปโภค บริโภคที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวัน เช่น ผลิตภัณฑ์กลุ่มอาหาร รวมถึง ซอสปรุงรส และ น้ำมันที่ใช้ในการประกอบอาหาร ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม ซึ่งยังเติบโตได้ดี

โดยกลุ่มบริษัทฯ ยังสามารถเข้าไปบุกตลาดในส่วนนี้ได้ อีกทั้งการเติบโตของตลาดช้อปปิ้งออนไลน์ ส่งผลให้มีการใช้สติ๊กเกอร์เป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ เน้นการบริหารต้นทุนต่าง ๆ โดยลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น เพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ วางแผนการผลิตให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพดีที่สุด

คำค้น