HSI June 20 เครื่องมือทางทางเทคนิคส่งสัญญานอ่อนตัว แนะซื้อ Put DW

วิเคราะห์ตลาดฮั่งเส็งวันนี้ โดย KTZ

Hang Seng (Futures – June 20) 18 มิ.. 2563

กลยุทธ์การลงทุน

แนวรับ (จุด) : 24000 / 23700

แนวต้าน (จุด) : 24600 / 24800

กลยุทธ์: แนะซื้อ Put เมื่อดัชนีอยู่ที่บริเวณ 24150-24200 จุด ทำกำไรในวัน

Stop Order: เมื่อดัชนีทะลุ 24350 จุด

มุมมองด้านเทคนิค:

Hang Seng Futures June20 แนวโน้มอาจจะยังดูไม่ชัดเจนเท่าไหร่นัก เนื่องจากเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นที่กลับมารวมตัวกัน รวมทั้งเครื่องมือ ADX ก็กลับมาปรับตัวลดลงต่อเนื่องอีกครั้ง อย่างไรก็ดีการที่ดัชนีอ่อนตัวลงมาเคลื่อนไหวต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นก็ทำให้ดัชนีเริ่มมีสัญญาณที่ไม่สดใสนัก ดังนั้น ในวันนี้จึงแนะนำให้กลับมาเก็งกำไร Put เล่นสั้นทำกำไรในวัน

Call DW Bid Eff. Sensitivity
(Bullish view) (THB) gearing(x)
HSI28C2007A 0.78 15.6 0.05
HSI28C2007B 0.40 18.6 0.03
HSI28C2011L 0.80 9.1 0.03

 

Put DW Bid Eff. Sensitivity
(Bearish view) (THB) gearing(x)
HSI28P2007A 0.82 12.0 0.04
HSI28P2007B 0.50 12.8 0.03
HSI28P2010L 0.60 6.8 0.02
ข้อมูล ณ วันที่ 17/06/2020

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 694 7777 หรือ www.thaidw.com

*หมายเหตุ: บทความหรือบทวิเคราะห์บนหลักทรัพย์อ้างอิงหรือดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิงด้านบนนี้มาจากบล. เคที ซีมิโก้ จำกัด ซึ่งเป็นอิสระ โดยบล.แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) และบริษัทในเครือมิได้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่อย่างใด และความเห็นข้างต้นอาจขัดกับคำแนะนำหรือบทวิเคราะห์ของทางบริษัทและบริษัทในเครือได้ ข้อมูลนี้มิใช่เพื่อประกอบการเสนอขาย ชักชวน หรือแนะนำให้ลงทุนแต่อย่างใด ในกรณีที่มีการอ้างอิงถึงข้อมูลผลงานในอดีต หรือเป้าหมายราคา มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลตอบแทนในอนาคต การลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) มีความเสี่ยง ผู้ลงทุนจึงควรได้รับคำปรึกษาจากที่ปรึกษาการลงทุนถึงความเหมาะสมในการลงทุน และศึกษาข้อมูลรายละเอียดของการออกและเสนอขาย DW จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย DW และร่างหนังสือชี้ชวนที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนก่อนการลงทุน

ทั้งนี้ในการคำนวนการเปลี่ยนแปลง (%) ของราคา DW คำนวนจากราคาเสนอซื้อสุดท้ายในช่วงเวลาโดยประมาณ 30 วินาที ก่อน Call Market (16.30น.) ทั้งนี้บริษัทมิได้ให้บริการรับฝากเงินและ/หรือดำเนินธุรกิจการธนาคารในประเทศไทยแต่อย่างใด และความรับผิดชอบต่างๆ ของบริษัทฯ มิได้แสดงถึงการบริการรับฝากเงิน/กู้เงิน ที่สัมพันธ์กับ Macquarie Bank Limited (เลขทะเบียนบริษัท ABN 46 008 583 542) และ Macquarie Bank Limited มิได้ให้การรับประกันหรือรับรองความรับผิดชอบของบริษัทฯ แต่อย่างใด

อ่านคำเตือนดัชนี HSI คลิก https://www.thaidw.com/about/disclaimer

คำค้น