MCS แนวโน้มทั้งปีโตเด่น

ประเด็นน่าสนใจสำหรับ MCS เชื่อว่าจะยังคงได้เห็นผลประกอบการในปีนี้เติบโตเด่นต่อเนื่อง หลังทางบริษัทเหลือ Backlog ณ สิ้นปี 62 ประมาณ 120,000 ตัน

คุณค่าบริษัท

ประเด็นน่าสนใจสำหรับ บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน) หรือ MCS เชื่อว่าจะยังคงได้เห็นผลประกอบการในปีนี้เติบโตเด่นต่อเนื่อง หลังจากที่ทาง MCS เหลืองานในมือ (Backlog) ณ สิ้นปี 2562 ประมาณ 120,000 ตัน ซึ่งเป็นเหล็กโครงสร้างส่งไปญี่ปุ่น

นอกจากนี้ MCS ได้งานใหม่เพิ่มแล้ว 4 โครงการใหม่ที่ได้แจ้งตลาดเดือน เม.ย.-มิ.ย. จำนวนรวม 23,150 ตัน ซึ่งล้วนเป็นงานเหล็กโครงสร้างส่งออกไปญี่ปุ่น บางส่วนจะรับรู้รายได้ในปีนี้ อีกทั้งในปัจจุบัน MCS กำลังเจรจาโครงการขนาดใหญ่ที่ญี่ปุ่นเพิ่มซึ่งเป็นงานเหล็กโครงสร้างประมาณ 70,000 ตัน และมีราคาดีถึง 300,000 เยนต่อตัน จากมีความซับซ้อนของงานเหล็กโครงสร้างสูง คาดจะประกาศผลได้อย่างเป็นทางการได้ประมาณเดือน ส.ค.นี้

ดังนั้นทำให้นักวิเคราะห์ บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง ปรับเพิ่มประมาณการเป็นยอดส่งมอบเหล็กส่วนใหญ่ส่งไปญี่ปุ่นประมาณ 52,000 ตัน จากเดิมคาดไว้ 50,000 ตัน เทียบกับปี 2562 มีงานเหล็กส่งมอบไปญี่ปุ่นเพียง 37,434 ตัน และเป็นงานในประเทศซึ่งมีกำไรต่ำ 13,654 ตัน

ผลดังกล่าวทำให้มีการประเมินยอดรับรู้รายได้ในปีนี้ 3,619 ล้านบาท เติบโต 10% และคาดจะมีกำไรสุทธิเท่ากับ 744 ล้านบาท เติบโต 22% ขณะเดียวกันก็มองแนวโน้มผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2563 จะยังเด่นต่อเนื่องราว 180 ล้านบาท เพิ่มขึ้น  53% จากงวดเดียวกันของปีก่อน จากที่ยังรับรู้รายได้จากการส่งมอบงานเหล็กโครงสร้างไปญี่ปุ่นต่อเนื่อง

เช่นเดียวกับผลการดำเนินงานไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 บริษัทมีรายได้รวมขยับขึ้นมาอยู่ที่ 1,031.82 ล้านบาท จากงวดเดียวกันของปีก่อน 455.81 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทมีกำไรขยับขึ้นมาอยู่ที่ 215.99 ล้านบาท หรือ 0.48 บาทต่อหุ้น จากงวดเดียวกันของปีก่อน 69.10 ล้านบาท หรือ 0.15 บาทต่อหุ้น เป็นผลจากการส่งออกงานให้กับลูกค้าญี่ปุ่นของบริษัท

ส่วนทางด้านราคาหุ้น MCS แม้ว่าจะปรับขึ้นจากต้นปี 20% และปรับขึ้นจากจุดต่ำสุดในปีนี้ 93% ปัจจุบันยังซื้อขายด้วย Valuation ที่ถูก P/E 7.4 เท่า เงินปันผลตอบแทน 7.4%  ทำให้ทางนักวิเคราะห์บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง คงแนะนำ “ซื้อ” ให้ราคาเป้าหมาย 14.5 บาท

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

  1. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 39,806,598 หุ้น 7.96%
  2. นางดรณ์ เทียนถาวรวงษ์ 33,000,000 หุ้น 6.60%
  3. นายฮารกิชิน ทันวานี 30,000,000 หุ้น 6.00%
  4. นายสุรชัย รติทอง 25,757,700 หุ้น 5.15%
  5. บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ 23,000,000 หุ้น 4.60%

รายชื่อกรรมการ

  1. นายไนยวน ชิ ประธานกรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  2. นายไพรัตน์ วิวัฒน์บวรวงษ์ กรรมการ
  3. นายพรชัย พิศาลอนุกูลกิจ กรรมการ
  4. น.ส.วรรณา พลแก้ว กรรมการ
  5. พลเอกฐิติวัจน์ กำลังเอก กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ