สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ BJC มูลค่าสูงสุด 1.26 พันลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ BJC มูลค่าสูงสุด 1.26 พันลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
BJC 2 31,000,000 1,255,500 40.5
BTSGIF 2 80,458,700 579,303 7.2
TFFIF 1 29,927,500 323,217 10.8
PTT 2 6,500,000 260,000 40
AOT 1 1,900,000 123,500 65
INTUCH-F 1 2,006,400 113,705 56.67
BBL 2 549,300 58,775 107
PLANB-F 1 7,700,000 46,134 5.99
DREIT 1 6,002,618 24,010 4
STANLY 1 105,000 17,325 165
SKR 1 1,600,000 8,080 5.05
CBG 1 60,000 6,300 105
S5013P2009D
1 10,000,000 5,640 0.56
KTB 1 500,000 5,250 10.5
KBANK 1 47,600 4,439 93.25
IVL 1 115,000 3,478 30.25
CPN 1 66,400 3,237 48.75
TOP 1 65,100 3,122 47.96
PLANB
1 500,000 3,025 6.05
BEC 1 557,100 2,774 4.98
TQM13C2011A 1 2,500,000 2,275 0.91
SPACK 1 1,000,000 1,910 1.91
SPRIME 1 157,100 1,744 11.1
BBL-F
1 9,600 1,027 107
SAT 1 83,600 895 10.7
SST 1 13,700 37 2.68
MAX <NP> 1 2,000,000 22 0.01