2 โบรกฯ เก็ง “CHAYO-CHAYO-W1-NER-W1”ติด Cash Balance คาดเริ่มใช้ 29 ก.ค.นี้

2 โบรกฯ เก็ง “CHAYO-CHAYO-W1-NER-W1”ติด Cash Balance คาดเริ่มใช้ 29 ก.ค.นี้

บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) และบล.ทิสโก้  คาดว่า ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 หรือ NER-W1, บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CHAYO และใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  ครั้งที่ 1 หรือ CHAYO-W1 เป็นหลักทรัพย์ที่จะเข้าข่าย Turnover List สัปดาห์สิ้นสุด 23 กรกฎาคม 2563 มีโอกาสใช้เกณฑ์ให้สมาชิกต้องดำเนินการให้ลูกค้าวางเงินสดไว้ล่วงหน้ากับสมาชิกเต็มจำนวนที่จะซื้อ (Cash Balance) โดยคาดว่าจะเริ่มวันที่ 29 กรกฎาคม 2563