ตลท.จับ 3 หลักทรัพย์ เข้าเกณฑ์ Cash Balance เริ่ม 29 ก.ค.นี้

ตลท.จับ 3 หลักทรัพย์ เข้าเกณฑ์ Cash Balance เริ่ม 29 ก.ค. – 4 ก.ย. 63

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ตลท. ประกาศหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ระดับ 1 : Cash Balance ดังนี้ บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CHAYO พร้อมด้วยใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 หรือ CHAYO-W1 และใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 หรือ NER-W1 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 29 ก.ค.2563 สิ้นสุดวันที่ 4 ก.ย.2563