TWPC ร่วมประชุม “สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย”

TWPC ร่วมประชุม "สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย" ณ ที่ทำการสมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย

บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) หรือ TWPC โดย นายอำนาจ สุขประสงค์ผล กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจแป้ง ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลการค้า สถานการณ์การส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง และแนวโน้มผลผลิตมันสำปะหลัง ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ของสมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย (TTTA) ณ ที่ทำการสมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย

คำค้น