PSH ตั้ง “ปิยะ ประยงค์” นั่ง CEO “พฤกษาเรียลเอสเตท” มีผล 1 ส.ค.63

PSH ตั้ง "ปิยะ ประยงค์" นั่ง CEO “พฤกษาเรียลเอสเตท” มีผล 1 ส.ค.63

นางสุพัตรา เป้าเปี่ยมทรัพย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ PSH ประกาศปรับโครงสร้างการบริหารใหม่ แต่งตั้ง นายปิยะ ประยงค์ ลูกหม้อพฤกษาที่มีบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั้งแนวราบ และแนวสูง ในกลุ่มธุรกิจพฤกษามายาวนานกว่า 27 ปี  ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พฤกษาเรียลเอสเตท (CEO-PS) ปฎิบัติหน้าที่รับผิดชอบงานบริหาร ธุรกิจพฤกษาเรียลเอสเตททั้งหมดโดยจะรายงานตรงต่อ นางสุพัตรา เป้าเปี่ยมทรัพย์ ที่จะเน้นบริหารจัดการธุรกิจในกลุ่มพฤกษา โฮลดิ้ง เป็นหลัก มีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

สำหรับการปรับโครงสร้างการบริหารใหม่และการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงในครั้งนี้ เพื่อเพิ่มศักยภาพและเป็นกลไกสำคัญในการบริหารธุรกิจต่างๆ ของกลุ่มบริษัทฯ ให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

คำค้น