คัด 10 หุ้น SET ราคาดิ่งหนัก ฉุด P/BV ต่ำกว่า 1 เท่า ฟากยีลด์สูงเกิน 5%

คัด 10 หุ้น SET ราคาดิ่งหนัก ฉุด P/BV ต่ำกว่า 1 เท่า ฟากยีลด์สูงเกิน 5%

“ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์” ได้ทำการสำรวจบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ใน SET ที่ราคาหุ้นปรับตัวลดลงอย่างหนักเกิน 30% ในระยะเวลา 8 เดือน (30 ธ.ค.2562-5 ส.ค.2562)

โดยคัดเลือก 10 อันดับหุ้นที่มีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลสูงเกิน 5% และอัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าหุ้นทางบัญชีต่ำกว่า 1 เท่า

ทั้งนี้ มองว่าหุ้นที่เข้าเกณฑ์ดังกล่าว มีโอกาสที่จะฟื้นตัวในช่วงที่เหลือของปี เนื่องจากราคาปรับตัวลดลงเกินพื้นฐาน ขณะที่อัตราเงินปันผลตอบแทนสูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ ซึ่งในการคัดเลือกดังกล่าวจะคัดเฉพาะบจ.ที่อยู่ใน SET และเป็นบจ.ที่มีสภาพคล่อง

โดยหุ้นที่เข้าเกณฑ์ดังกล่าวมีดังนี้

*ทั้งนี้ข้อมูลที่มีการนำเสนอข้างต้น เป็นเพียงข้อแนะนำจากข้อมูลพื้นฐานเพื่อประกอบการตัดสินใจของนักลงทุนเท่านั้น และมิได้เป็นการชี้นำ หรือเสนอแนะให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆการตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ ของผู้อ่าน ไม่ว่าจะเกิดจากการอ่านบทความในเอกสารนี้หรือไม่ก็ตาม ล้วนเป็นผลจากการใช้วิจารณญาณของผู้อ่าน

คำค้น