สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ CPALL มูลค่าสูงสุด 203.63 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ CPALL มูลค่าสูงสุด 203.63 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
CPALL 1 3,000,000 203,625 67.88
KBANK-F 2 564,183 47,079 83.45
BBL-F 3 380,561 38,453 101.04
GULF <XR> 5 1,102,200 37,475 34
SKR 1 8,000,000 36,800 4.6
PTTEP 1 336,000 31,248 93
PTT
1 346,800 13,439 38.75
PRIME 1 26,814,533 10,726 0.4
S5013P2009E 2 11,998,000 10,570 0.88
MINT <XW> 2 328,900 6,142 18.67
LH 1 652,400 4,926 7.55
TMB 1 5,000,000 4,796 0.96
ADVA13C2010A 1 10,000,000 4,700 0.47
BTS 1 387,500 3,991 10.3
CBG13C2011A 1 5,000,000 3,900 0.78
BLA-F 2 229,400 3,831 16.7
BDMS
1 150,000 3,150 21
TOP 1 65,100 3,088 47.44
MTC-F
1 54,400 2,673 49.14
INTU13C2011A 2 5,000,000 1,600 0.32
GULF13C2011A 1 6,500,000 1,365 0.21
FTE 1 172,000 279 1.62
PRIME-W2 1 12,130,250 121 0.01
TWZ 1 2,000,000 120 0.06