สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 6 ส.ค.63

สรุปข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ต จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประจำวันที่ 6 ส.ค.63

หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต (หุ้น) มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
STEC 820,000 12,422,000 11.90%
SAWAD-R 618,100 28,537,075 7.61%
GULF 1,526,800 51,550,125 5.59%
MINT 1,740,600 32,249,040 5.21%
PTTEP 668,300 62,731,100 4.87%
BH 143,800 15,537,400 4.53%
KBANK 345,500 28,907,150 3.84%
TQM 20,300 2,730,500 3.79%
HANA 158,100 6,087,775 3.56%
PTTGC 1,780,800 90,300,175 3.50%
JAS 1,084,000 3,718,972 3.07%
CPF-R 1,052,000 34,716,000 2.97%
BCH 300,000 4,660,000 2.60%
CPALL 571,300 39,089,125 2.58%
MEGA 100,000 3,687,500 2.34%
BGRIM 152,400 7,587,600 2.12%
GLOBAL 216,100 4,305,700 2.12%
AU 176,000 1,583,000 1.75%
KBANK-R 157,600 13,179,000 1.75%
LANNA 200 1,450 1.68%
PTTGC-R 850,200 42,860,150 1.67%
HMPRO 973,600 15,988,850 1.65%
IVL 230,000 5,819,475 1.64%
TOP 229,900 10,273,475 1.37%
AAV 182,400 333,792 1.33%
ADVANC 137,400 25,801,550 1.33%
AOT 402,900 20,067,550 1.27%
GPSC 90,500 6,344,775 1.17%
ERW 160,000 560,000 1.16%
AOT-R 300,000 15,075,000 0.94%
AMATA 100,000 1,420,000 0.90%
SAT 5,000 53,000 0.85%
TFG 150,000 714,000 0.83%
RS 102,800 1,829,840 0.79%
WHA 1,324,400 4,688,376 0.74%
JMT 70,000 2,117,500 0.71%
AEONTS 5,000 502,500 0.70%
PTT 239,500 9,400,375 0.69%
EGCO 3,800 904,000 0.67%
KKP 15,100 584,125 0.67%
MTC 56,000 2,797,000 0.66%
SCB 32,500 2,226,875 0.63%
SAWAD 50,000 2,312,500 0.62%
BDMS 365,200 7,671,220 0.60%
IRPC 272,700 709,038 0.58%
INTUCH 39,800 2,273,575 0.56%
CENTEL-R 24,000 558,000 0.54%
TKN 110,000 1,004,500 0.54%
TISCO 14,800 1,002,600 0.52%
KCE 105,300 2,973,400 0.48%
DTAC 28,400 1,055,000 0.47%
GUNKUL 92,900 252,688 0.47%
SUPER 1,674,000 1,589,040 0.38%
BBL 24,700 2,512,900 0.37%
PSL 100,000 555,000 0.35%
SPALI-R 6,000 101,400 0.35%
CK 12,000 226,200 0.31%
SPRC 188,200 1,320,210 0.29%
RATCH 9,200 556,225 0.28%
WHAUP 6,300 27,368 0.27%
SCC 3,000 1,138,000 0.26%
TASCO 15,000 423,750 0.23%
MAJOR 8,400 122,480 0.22%
DELTA 7,000 801,500 0.19%
CPN 9,800 472,850 0.18%
CBG 7,800 982,800 0.17%
EGATIF 900 11,160 0.17%
ASIAN 50,000 535,000 0.15%
BEM 30,000 265,500 0.15%
KTC 7,200 217,850 0.14%
QH 22,800 49,552 0.14%
AWC 30,000 119,400 0.13%
BAFS 200 4,100 0.13%
BGRIM-R 9,100 452,725 0.13%
BJC-R 3,300 123,750 0.11%
COM7 3,000 113,000 0.10%
SGP 5,900 53,985 0.09%
BANPU 21,900 123,745 0.08%
CENTEL 3,000 70,500 0.07%
BPP 1,200 18,250 0.06%
TCAP 2,500 86,250 0.06%
TRUE 40,800 137,088 0.06%
BLA 300 4,920 0.05%
SCN 400 796 0.05%
TTW 3,400 45,430 0.05%
TMB 60,000 57,600 0.04%
BCPG 600 9,420 0.03%
CHG 15,000 36,900 0.03%
SPCG 300 5,520 0.03%
TU 1,100 14,960 0.03%
DOHOME 5,000 63,500 0.02%
BCP 500 10,000 0.01%
BJC 400 15,000 0.01%
BTS 1,200 12,480 0.01%
CKP 2,400 13,440 0.01%
DIF 1,200 18,480 0.01%
EA 2,400 117,850 0.01%
ESSO 16,200 133,090 0.01%
JASIF 2,100 21,210 0.01%
KTB 1,600 15,860 0.01%
LPN 10,000 52,500 0.01%
PTG 1,500 29,400 0.01%
TPIPP 5,100 22,740 0.01%
UTP 10,000 115,000 0.01%
CPF 200 6,600 0.00%
SCI 200 348 0.00%
VGI 400 2,610 0.00%

*หมายเหตุ
  – ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  – รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย “-R” หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

ที่มา : www.set.or.th

คำค้น