ต่างคนต่างนิสัย

วันนี้เป็นวันอิกฮิ่ว หากมีอุปสรรคขวากหนามขวางอยู่ข้างหน้า ก็ไม่ควรท้อแท้ใจ เพราะเป็นระยะที่จะต้องอาศัยความมานะ อดทน ส่วนธุรกิจวันนี้ คนที่ประกอบธุรกิจการค้าอาจจะมีการหนักใจเกี่ยวกับเรื่องงาน ขณะที่การดำเนินชีวิตประจำวัน หากมีการเดินทางจะต้องระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุให้มาก วันนี้การงานจะมีเหตุทำให้พลิกล็อกก็ได้

โหงวเฮ้งหุ้น

ต่างคนต่างรู้ได้ว่าใครที่ถูกผิด

ต่างความคิดต่างจิตใจในเหตุผล

ต่างจิตใจต่างปัญหาปัญญาตน

ต่างใจจนคนไม่เหมือนต้องเตือนตัว

วันนี้เป็นวันอิกฮิ่ว หากมีอุปสรรคขวากหนามขวางอยู่ข้างหน้า ก็ไม่ควรท้อแท้ใจ เพราะเป็นระยะที่จะต้องอาศัยความมานะ อดทน ส่วนธุรกิจวันนี้ คนที่ประกอบธุรกิจการค้าอาจจะมีการหนักใจเกี่ยวกับเรื่องงาน ขณะที่การดำเนินชีวิตประจำวัน หากมีการเดินทางจะต้องระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุให้มาก วันนี้การงานจะมีเหตุทำให้พลิกล็อกก็ได้

สำหรับหุ้นแนะนำให้ซื้อคือ INSET หรือ TACC

หุ้นที่ไม่แนะนำลงทุนช่วงนี้คือ SAT และ LPN

คติวันนี้ “ความสำเร็จเกิดจากการลงมือทำไม่ใช่แรงอธิษฐาน”