สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 7 ส.ค.63

สรุปข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ต จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประจำวันที่ 7 ส.ค.63

หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต (หุ้น) มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
RS 1,106,900 19,713,040 10.45%
STEC 450,000 6,705,000 9.31%
CENTEL 218,300 5,009,060 8.38%
JAS 2,419,100 8,128,166 7.60%
GULF 972,600 32,416,950 6.24%
BH 83,600 9,099,650 6.14%
AP 500,000 3,175,000 5.90%
BANPU 1,001,800 5,589,080 5.73%
MINT 934,300 17,256,310 5.00%
COM7 333,700 12,376,875 4.17%
KBANK 273,700 22,810,175 4.14%
TOA 64,500 2,551,625 3.71%
GLOBAL 421,400 8,302,480 3.57%
CRC 318,500 9,211,500 3.54%
PTTEP 497,100 46,518,875 3.26%
MAJOR 100,000 1,420,000 2.91%
AOT 906,900 44,362,775 2.74%
SAWAD 150,000 6,912,500 2.70%
CFRESH 247,500 1,228,260 2.53%
CK 107,800 1,984,270 2.47%
PTT 1,451,100 55,755,600 2.45%
TOP 247,700 10,877,250 2.45%
IVL-R 350,000 8,662,500 2.43%
PTG 200,000 3,800,000 2.43%
DTAC-R 100,000 3,725,000 2.39%
SCC 25,400 9,576,900 2.39%
KTB 310,000 3,053,500 2.36%
GPSC 390,500 27,883,900 2.34%
PTTGC-R 500,000 25,250,000 2.31%
AWC 500,000 1,975,000 2.27%
AMATA 200,000 2,760,000 2.24%
PTTGC 481,100 24,246,575 2.22%
PSL 209,100 1,128,185 1.95%
DOHOME 570,000 7,229,000 1.92%
INTUCH 202,000 11,519,300 1.85%
LPN 520,000 2,591,500 1.83%
CBG 47,900 5,997,500 1.76%
DELTA 85,000 9,618,050 1.75%
CPALL 307,400 20,907,550 1.58%
KBANK-R 100,000 8,325,000 1.51%
HMPRO 284,200 4,525,170 1.25%
BBL 87,200 8,761,225 1.18%
ADVANC 100,700 19,069,850 1.09%
SCB 55,400 3,784,800 1.07%
CPF-R 400,000 13,100,000 1.05%
ERW 100,000 342,000 1.04%
TU 84,900 1,129,400 0.93%
STA 425,000 11,851,250 0.88%
BJC 102,400 3,786,400 0.87%
IRPC 219,800 562,642 0.86%
TMB 551,900 524,305 0.83%
TTW 17,900 238,070 0.79%
DTAC 32,200 1,199,400 0.77%
QH 88,200 192,276 0.69%
TASCO 48,000 1,353,000 0.68%
KCE 47,000 1,316,000 0.67%
CPF 243,300 7,950,825 0.64%
KKP 3,700 142,450 0.56%
BTS 226,400 2,311,290 0.55%
TISCO-R 14,400 957,600 0.53%
WHA 420,500 1,438,112 0.53%
EGCO 3,000 706,500 0.50%
JMT 30,000 892,500 0.49%
SOLAR 100,000 111,000 0.49%
BDMS 116,600 2,429,780 0.42%
BPP 11,600 171,680 0.41%
IVL 57,300 1,415,490 0.40%
ASIAN 100,000 1,070,000 0.39%
HANA 16,200 600,350 0.38%
JASIF 85,000 843,625 0.33%
PTTEP-R 50,000 4,662,500 0.33%
BGRIM 26,300 1,314,675 0.31%
TISCO 7,700 513,875 0.29%
SCB-R 14,100 962,325 0.27%
BCP 3,200 63,040 0.21%
MC 2,000 18,800 0.19%
KTC 6,900 208,350 0.17%
GUNKUL 29,000 79,170 0.15%
MEGA 2,900 109,450 0.15%
TCAP 5,200 178,600 0.15%
SGP 11,200 103,550 0.14%
SUPER 636,000 585,120 0.12%
ADVANC-R 10,000 1,895,000 0.11%
BCPG 400 6,240 0.09%
CHG 5,600 13,776 0.08%
TRUE 30,800 102,272 0.08%
VGI 6,600 41,910 0.07%
BLA 600 9,720 0.06%
CKP 5,000 28,000 0.04%
BTS-R 13,300 134,330 0.03%
TKN 3,000 27,600 0.03%
MTC 700 34,250 0.02%
AAV 1,200 2,172 0.01%
OSP 500 20,750 0.01%
RATCH 200 11,975 0.01%
SPRC 900 6,240 0.01%
CPN 200 9,500 0.00%
EA 100 4,800 0.00%
ESSO 1,600 12,640 0.00%
JAS-R 100 334 0.00%
TPIPP 400 1,744 0.00%

*หมายเหตุ
  – ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  – รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย “-R” หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

ที่มา : www.set.or.th

คำค้น