WIIK โกยกำไร Q2/63 กว่า 28 ลบ. รับ Backlog หนา-ส่งมอบงานเพียบ!

WIIK โกยกำไร Q2/63 กว่า 28 ลบ. โต 3,877% รับ Backlog หนา-ส่งมอบงานเพียบ!

บริษัท วิค จำกัด (มหาชน) หรือ WIIK รายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 2/2563 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย.2563 มีกำไรสุทธิดังนี้

โดยผลการดำเนินงานที่ปรับตัวขึ้นแรงนั้น เป็นผลมาจากการส่งมอบงานที่มีอยู่ใน Backlog รวมทั้งปริมาณงานที่รับและส่งมอบในไตรมาส 2 เพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ นายวิบูลย์  แสงวิทยานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 โดยปรากฎรวมรายได้ของทั้งกลุ่มธุรกิจที่จำนวน 457.35 ล้านบาท เพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ 39.91 จากผลการดำเนินงานในช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่งผลให้มีกำไรสุทธิสำหรับงวดอยู่ที่ 28.64 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3,877.78 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า

นอกจากบริษัทจะสามารถส่งมอบงานขาย – ติดตั้ง จาก Backlog ที่มีอยู่แล้ว บริษัทยังได้รับงานใหม่อย่างต่อเนื่องทั้งจากภาครัฐและเอกชน โดยได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งด้านคุณภาพ กำลังการผลิต และความเชี่ยวชาญในการแก้ปัญหา

ส่วนในด้านต้นทุนการผลิตบริษัทได้วางแผนการเพิ่มประสิทธิภาพและบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ไว้ล่วงหน้า ทำให้สามารถผลิตท่อและอุปกรณ์ได้ทันตามที่ลูกค้าต้องการด้วยต้นทุนการผลิตที่ต่ำลง ส่งผลให้รับรู้รายได้และกำไรได้ดีสามารถทดแทนรายได้จากผลิตน้ำที่ลดลงจากไตรมาส 2/2562 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการลดลงจากการผลิตน้ำให้เทศบาลเมืองป่าตอง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีผลกระทบจากการระบาดของโควิด – 19

สำหรับช่วงครึ่งปีหลังบริษัทจะยังคงส่งมอบท่อจาก Backlog ที่มีอยู่สูงต่อเนื่องไป และมีศักยภาพในการหารายได้จากโครงการใหม่ๆทั้งในและต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นงานขายท่อ ติดตั้งระบบท่อแบบ Turnkey และโครงการบริหารจัดการน้ำ เพี่อเสริมสร้างพื้นฐานรายได้ที่มั่นคงให้แก่บริษัทในระยะยาว

คำค้น