SC กวาดกำไรไตรมาส 2 ทะลุ 456 ลบ. ดัน 6 เดือนแรกโตเกือบ 27% มาที่ 757 ลบ.

SC กวาดกำไรไตรมาส 2 ทะลุ 456 ลบ. ดัน 6 เดือนแรกโตเกือบ 27% มาที่ 757 ลบ.

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SC รายงานผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 1/63 และงวด 6 เดือนแรกปี 2563 มีกำไรสุทธิ ดังนี้

สำหรับไตรมาส 2/2563 บริษัทมีรายได้จากการดำเนินงาน 4,568.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,072.36 ล้านบาท สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริษัทมีรายได้จากการดำเนินงาน 7,860.74 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,182.76 ล้านบาท เกิดจากรายได้จากการขายของโครงการแนวราบและโครงการแนวสูงที่เพิ่มขึ้น

คำค้น