สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) W มูลค่าสูงสุด 24 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) W มูลค่าสูงสุด 24 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
W <C> 3 120,000,000 24,000 0.2
AEONTS 1 95,600 9,285 97.12
STEC 1 220,000 3,212 14.6
MINT
1 150,000 3,045 20.3
TASC13C2011A 1 10,000,000 2,775 0.28
HSI28P2008A 1 3,000,000 420 0.14