CHO เซ็น MOU “สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ”

CHO เซ็น MOU "สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ" ณ ห้องประชุม สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ งานดังกล่าวจัดขึ้น เมื่อเร็วๆ นี้

พลอากาศเอก ดร.ปรีชา ประดับมุข ผู้อำนวยการ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ถ่ายภาพร่วมกับ สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมด้วย พลเรือโท ทวี พิกุลทอง ผู้อำนวยการ บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) หรือ CHO และ พลตรี ดร.ชรัติ อุ่มสัมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ภายหลังการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการร่วมวิจัย พัฒนา และส่งเสริมกิจกรรมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ระหว่าง สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ กับ CHO เพื่อร่วมวิจัย พัฒนา และส่งเสริมกิจกรรมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ สำหรับสนับสนุนหน่วยผู้ใช้ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ภายใต้พื้นฐานที่สำคัญของการพัฒนาวิทยาการ เทคโนโลยี และองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมชั้นสูง ของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่เกี่ยวเนื่องต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงของชาติ ณ ห้องประชุม สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ งานดังกล่าวจัดขึ้น เมื่อเร็วๆ นี้

คำค้น